TEKLİF AL
TERSİNE MÜHENDİSLİK

Tersine Mühendislik, var olan bir parçanın, mekanizmanın ya da bir sistemin incelenerek, mühendislik aşamalarının analiz edilerek ve keşfedilmesidir. Yeni parça tasarımlarında yada CAD datası olmayan bir parçanın 3D tarayıcılarla taranarak CAD datasının oluşturulması en sık uygulanan tersine mühendislik çalışmalarıdır. Ayrıca rakip ürün analizleri, benchmarking, arşivleme gibi uygulamalar yapılmaktadır.